Välkommen

Datasektionens logotyp

Vi är Datasektionen vid Luleå tekniska universitet. Vår uppgift är främst att säkerställa kvalitén på utbildningarna inom Datateknik, Teknisk Fysik och Elektroteknik samt Rymdteknik. Vi arbetar under Teknologkåren som representerar alla teknologstudenter på LTU.

Vi anordnar även företagskvällar, sittningar och andra event för våra medlemmar.

Om du har några funderingar eller vill ha hjälp eller sponsring för att hitta på något kul, tveka inte att kontakta oss via styret@datasektionen.com.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Sektionsmöte lp4 nr 1

Nu är det dags för ett nytt sektionsmöte!

Klockan 18:00 den 20e April börjar vi mötet i D770 (Delta-salen).

Nedan följer föredragningslista, bilagesamling samt protokoll från förra sektionsmötet

Dagordning och bilagesamling för sektionsmöte lp4

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Sektionsmöte lp3 (årsmöte)

Nu är det dags för ett nytt sektionsmöte!

Klockan 18:00 den 02/03 börjar vi mötet i D770 (Delta-salen).

Nedan följer föredragningslista, bilagesamling samt protokoll från förra sektionsmötet

Förslag till föredragningslista
Bilagesamling
Protokoll ifrån föregående sektionsmöte

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Position: Kårfullmäktige (KF)

Kårfullmäktigeledamot

Namn: Carl ”Calle” Bäck

Program: Teknisk Fysik och Elektroteknik

Vad gör man som KF:

·         Inför KF går man igenom handlingarna med de andra ledamöterna.

·         Man träffas på PI (gratis för KF) för PImbuilding med PI

·         Man sitter med på kårfullmäktige och diskuterar, tycker, tänker och för fram åsikter, kanske röstar om saker de gånger detta ska göras.

Varför sökte du till KF: För att jag tänkte att det kunde vara roligt att fortsätta engagera mig på skolan och för att jag såg det som en bra merit för andra engagemang, att hålla mig à jour med vad som händer på kår samt sektionsnivå.

Hur mycket tid tar det att vara KF:

·         Ett lunchmöte inför varje KF (som är 1 gång/månad)

·         PI från ca 1700 på KF dagen

·         KF från 18:30 – 21 (i vanliga fall något sådant men kan variera mycket beroende på vad som ska tas upp)

·         Rapportera på varje sektionsmöte (som är 1 gång/LP)

Vad är roligast med att vara KF: Jag tycker att det roligaste med att vara KF ledamot har varit att få vara med och föra en talan när olika, för bl.a. kåren, viktiga saker har diskuterats. Samt att lära känna fler människor, framförallt inom datasektionen.

Vad behöver man för tidigare erfarenheter: Inga direkta erfarenheter behövs men man bör inte vara rädd för att säga vad man tycker och man bör ha ett intresse för det formella arbete som behöver göras för att en organisation som TKL ska fungera. I arbetet som KF kommer man antagligen att behöva sätta sig in i olika aspekter gällande kårens funktion som man annars inte hade kommit nära. Samt så anser jag att man inte ska ha något problem med att läsa och hålla koll på möteshandlingar som kan bli i storleksordningen en rejäl tidning.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Position: STV

STV ordförande

Namn: Simon berglund

Program: Teknisk design

Post i datastyret: STV ordförande

Favorit tetriskloss: T-gul

Typiska arbetsuppgifter: Fota på Datasektionens event och övergripande uppdrag som ledarmot i styrelsen

Tidsåtgång: Minst 2h varannan vecka (styrelsemöten) och så mycket man vill/orkar/kan utöver det.

Vad är roligast med din post: Att se resultatet av ens arbete

Vad är svårast med din post: Producera under en tidspress (man vill ju att ens material går ut så fort event har hänt)
Varför sökte du: Det är roligt och viktigt jobb som engagerar och aktiverar oss studenter

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Position: XP-el

XP-el ordförande

Namn: Henrik Tjäder

Program: Data

Post i datastyret: XP-el-ordförande

Favorit-tetriskloss: Line-piece

Typiska arbetsuppgifter: Hantera allting gällande XP-el

Tidsåtgång: Från minimum 3-4 timmar per vecka (öppet hus tisdagar tar majoriteten av tid) upp till hur mycket som helst, egna prioriteringar sätter gränserna. Allmän drift av föreningslokal etc

Vad är roligast: Gemenskapen, att kunna påverka och de goda kontakterna med resterande inom föreningslivet på universitetet.

Vad är svårast: Att prioritera studierna över allt spännande det finns att göra påXP-el. Möten kan ibland ta väl länge.

Varför sökte du: Då jag tidigt involverat mig i XP-el-styrelsen kom det naturligt attdärefter ta över ordföranderollen. Blev nominerad och godtog nomineringen.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Position: Arbetsmarknadskontakt (armk)

Arbetsmarknadskontakt

Namn: Johan Jatko

Program: Datateknik, civil.

Post i datastyret: Arbetsmarknadskoordinator (okej, arbetsmarknadskontakt, men jag vill byta)

Favorit tetriskloss: T-gul

Typiska arbetsuppgifter: Locka företag att komma till LTU och ha föreläsningar. I allmänhet försöka möjliggöra kontakter mellan våra studenter och arbetslivet.

Tidsåtgång: Allmänt styrelsearbete tar några timmar i veckan, utöver det så varierar det bereoende på hur mycket som pågår under en viss period. Är oftast en del mailande involverat.

Vad är roligast med din post: Det absolut roligaste är att få träffa arbetslivet och försöka knyta kontakter så man kan ragga dem till universitetet. Utöver det så är det att få jobba i grupp med de andra arbetsmarknadsengagerade under TKL.

Vad är svårast med din post: Svårast med posten är att försöka få en insikt i vad för företag man ska försöka locka hit och vilka event man ska ha. Detta gäller speciellt för Teknisk Fysik och Rymdteknik, och det är något jag vill jobba extra mycket med.

Varför sökte du: Jag sökte faktiskt inte, utan blev nominerad utan att jag visste. Jag var väldigt blyg till en början och visste inte riktigt vad det innebar att engagera mig i en sektion. Nu i efterhand är jag tacksam för nomineringen och ångrar det inte då jag har haft jäävligt kul.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Position: Studiemiljöbevakningssamordnare (smbs)

Studiemiljöbevakningssamordnare (SMBS)

Namn:Niklas Eliason

Program: Datateknik, högskoleingenjör

Post i datastyret: SMBS (Studiemiljöbevakningssamordnare)

Favorit tetriskloss: D-gul (kuben är ett D i mina ögon, okej?!)

Typiska arbetsuppgifter: Från trasiga stolar, kortlås på dörrar som inte fungerar till datasalar som behöver uppgraderas. Är det en del av din studiemiljö som inte fungerar gör jag mitt bästa för att åtgärda det!

Tidsåtgång: Just för tillfället är det väldigt lugnt. Jag lägger kanske, bortsett från allmänt styrelsearbete, kanske två timmar i veckan. När det drar igång någon form av projekt kan det däremot dra iväg men aldrig så det stör studierna.

Vad är roligast med din post: Att få göra skillnad! Man får även träffa väldigt mycket intressanta och drivna människor, både anställda av skolan eller engagerade i kåren på annat sätt. Och naturligtvis våra härliga studenter!

Vad är svårast med din post: Att engagera studenterna till att vilja ha förändring. “If it aint broke, don’t fix it” i all ära, men vet jag inte att det är trasigt när det faktiskt är det kan jag inte fixa det i vilket fall. Hör av er med det ni vill förändra!

Varför sökte du: Jag tycker att det är jävligt kul att vara med och göra en liten skillnad!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Position: Utbildningsbevakningssamordnare

Utbildningsbevakningssamordnare (UBS)

Namn: Cornelia Gustafsson

Program:Y

Post i datastyret: Utbildningsbevakningssamordnare

Favorit tetriskloss: Det gula D-et (för vi alla vet om att det finns en sådan kloss, eller hur?)

Typiska arbetsuppgifter: Ta hand om ärenden som berör student- och studierättsfrågor, jobba med projekt som förbättrar studierna samt granskning av kurser. Väldigt kort sagt är en typisk uppgift att vara ett effektivt bollplank för studenterna.

Tidsåtgång :D et går väldigt periodvis, men räkna med åtminstone 1-2h om dagen, som långt ifrån är proportionerligt fördelat över läsåret.

Vad är roligast med din post: Kontakten med utbildningsledare och examinatorer. Det är oerhört kul att se hur stor slagkraft vi studenter har gällande utvärderingar för olika kurser och program, samt att se hur utbildningsledare verkligen vill studenternas bästa. Finns det möjligtvis något bättre än att se att just DU gör skillnad?

Vad är svårast med din post: Att få tid till att ta hand om sina allra käraste hjärtefrågor. Det är även lite bökigt med att finna genvägarna till hur en på bästa sätt når ut till studenterna om deras roll som individ på skolan, och hur just de kan kvalitetssäkra sin utbildning.

Varför sökte du: Jag vägrar vara tyst, och jag vet att det finns mycket som kan förbättras, speciellt i min hjärtefråga som just är kurslitteratur och kursupplägg. Jag vet att jag kan göra skillnad, och min röst som studentrepresentant har stor slagkraft hos de som jag vet kan ändra på just de brister som Vi studenter ser.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Position: Informationsansvarig

Informationsansvarig

Namn: Lorentz Kinde

Program: Högskoleingenjör i datateknik, andra året

Post i datastyret: Informationsansvarig

Favorit tetriskloss: Gult ”d”

Typiska arbetsuppgifter: Skriva nyhetsbrev, misslyckas på att göra bilagesamlingar, vara aktiv på facebook, arbeta inom .DLL samt andra event som styrelsen gör

Tidsåtgång: Inom posten i sig så sitter jag nog ungefär 1-2 timmar totalt per veckomail, sedan kanske 1 timme på arbete per protokoll. Sektionsmötesprotokollen tar aningen mer tid, men det är inte så farligt. Utöver det så har jag valt att själv blanda mig i en del ”extrasaker” såsom att utveckla posten och Datasektionen så allt som allt ligger jag väl på mellan 10-15 timmar per vecka, beroende på vad som händer och på vad som behöver göras.

Vad är roligast med din post: Alla vänner jag träffat och att jag kan skriva konstiga nyhetsbrev.  Sen så är det kul att man kan gå omkring och känna sig lite viktig, speciellt att engagera sig.

Vad är svårast med din post: Att göra formelenliga protokoll och bilagesamlingar, men folk är förstående så det löser sig ofta ändå.

Varför sökte du: Mest för att lära mig saker, och det gör man verkligen. Speciellt när det kommer till hur styrelser (som finns i mer än bara föreningar, utan i bolag och resten av världen också) fungerar.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Position: Kassör

Kassör

Namn: Gustaf Lennerstedt

Program: Civ. Datateknik år 3

Post i datastyret: Kassör

Favorit tetriskloss: Alla jobbiga: har knappt spelat tetris alls så har nog fler klockade minuter där jag kollar på andra som spelar #skadeglädje.

Typiska arbetsuppgifter: Ha översikt/koll på ekonomin, för det mesta så att styrelsearbetet inte överskrider de olika budgetgränserna.

Bokföring av ekonomin: sätta kvitton i pärmar tillsammans med verifikationer som även skrivs in i ett bokföringsprogram på datorn.

Hantera utlägg om man inte är med rent fysiskt och betalar själv.

Försäljning av sektionens prylar, samt nyinköp och inventering.

Sist men inte minst se över bifintliga system/tingest och fundera samt eventuellt verkställa förbättringar kring dem.

Tidsåtgång: Utöver det ordinarie styrelsearbetet så tar bokföringen/administrationen mest tid, sen rullar det mesta parallellt med det ordinarie arbetet. Det är ofta aktiviteter som inte specifikt ingår i det ordinarie som gör att det känns som att mycket tid går åt – men samtidigt behövs det för att hålla sektionen på en bra kvalitetsnivå även om det inte är obligatoriskt för styret.

Vad är roligast med din post: Att verkligen känna att man är central i sektionens verksamhet då så mycket snurrar runt ekonomin. Roligt med ansvaret för sektionen då man tillsammans med ordförande står som firmatecknare och därmed har det yttersta ansvaret. Man får lära sig en hel del om hur verksamheten fungerar under ytan och hur detaljerna hänger ihop. Det är även roligt att se nöjda medlemmar när de köpt nya märken eller annat kul och går därifrån glada. Allra roligast är dock gemenskapen i styrelsen och göra saker tillsammans, både planera egna event och synas – ställa upp i andra event.

Vad är svårast med din post: Att lära sig hur allt kring ekonomin ska hanteras och då speciellt bokföringen. Det är väldigt viktigt att det blir rätt så det gäller att vara noggrann (man kommer göra fel – det är ingen fara bara man ser till att det blir bra och rätt i slutändan). I början kan det dock vara förvirrande innan man har lärt sig ordentligt och fått rutin.

Varför sökte du: Jag ville vara med och bidra till sektionen på något sätt, då den finns till för en så bra sak enligt mig. Tyckte kassör-posten verkade lockande och tilltalande, då jag alltid haft ett intresse för ekonomi som legat och pyrt i bakgrunden.

Posted in Uncategorized | Leave a comment