Välkommen

Datasektionens logotyp

Vi är Datasektionen vid Luleå tekniska universitet. Vår uppgift är främst att säkerställa kvalitén på utbildningarna inom Datateknik, Teknisk Fysik och Elektroteknik samt Rymdteknik. Vi arbetar under Teknologkåren som representerar alla teknologstudenter på LTU.

Vi anordnar även företagskvällar, sittningar och andra event för våra medlemmar.

Om du har några funderingar eller vill ha hjälp eller sponsring för att hitta på något kul, tveka inte att kontakta oss via styret@datasektionen.com.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Styrelsemöte 9 och 10

Här kommer protokollen för styrelsemöte 9 och 10. Som vanligt hittar ni dem även under Dokument.
Styrelsemote 9 (2016-09-26)
Styrelsemote 10 (2016-10-03)

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Sektionsmöte 1 ht16

Nu finns protokoll tillsammans med handlingarna för verksamhetsårets första sektionsmöte under Dokument.
Finns även en länk här: Sektionsmöte 1 (2016-09-14).

Stort tack till alla som närvarade!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Styrelsemöte (igen)

Här kommer ännu några protokoll från styrelsemöten!

Styrelsemöte 6 (2016-09-06)
Styrelsemöte 7 (2016-09-12)
Styrelsemöte 8 (2016-09-19)

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Uppdatering från nya styret

För att få med att vi har gjort något i arkivet här på hemsidan och för att ni ska få se gör jag såhär.

Vi har haft styrelsemöten:
protokoll-styrelsemöte-1-2016-07-18
protokoll-styrelsemöte-2-2016-08-01
protokoll-styrelsemöte-3-2016-08-08
protokoll-styrelsemöte-4-2016-08-14
protokoll-styrelsemöte-5-2016-08-29

Har även kommit superfina bilder på oss under Styret.

Sen har vi även haft sektionsmöte men det kommer i en separat post!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Sektionsmöte lp 4 nr 2

Nu är det dags för ett nytt sektionsmöte!

Klockan 18:00 den 18e Maj börjar vi mötet i D770 (Delta-salen).

Nedan följer föredragningslista, bilagesamling samt protokoll från förra sektionsmötet.
Dagordning och handlingar för sektionsmöte 6 för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Sektionsmöte lp4 nr 1

Nu är det dags för ett nytt sektionsmöte!

Klockan 18:00 den 20e April börjar vi mötet i D770 (Delta-salen).

Nedan följer föredragningslista, bilagesamling samt protokoll från förra sektionsmötet

Dagordning och bilagesamling för sektionsmöte lp4

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Sektionsmöte lp3 (årsmöte)

Nu är det dags för ett nytt sektionsmöte!

Klockan 18:00 den 02/03 börjar vi mötet i D770 (Delta-salen).

Nedan följer föredragningslista, bilagesamling samt protokoll från förra sektionsmötet

Förslag till föredragningslista
Bilagesamling
Protokoll ifrån föregående sektionsmöte

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Position: Kårfullmäktige (KF)

Kårfullmäktigeledamot

Namn: Carl ”Calle” Bäck

Program: Teknisk Fysik och Elektroteknik

Vad gör man som KF:

·         Inför KF går man igenom handlingarna med de andra ledamöterna.

·         Man träffas på PI (gratis för KF) för PImbuilding med PI

·         Man sitter med på kårfullmäktige och diskuterar, tycker, tänker och för fram åsikter, kanske röstar om saker de gånger detta ska göras.

Varför sökte du till KF: För att jag tänkte att det kunde vara roligt att fortsätta engagera mig på skolan och för att jag såg det som en bra merit för andra engagemang, att hålla mig à jour med vad som händer på kår samt sektionsnivå.

Hur mycket tid tar det att vara KF:

·         Ett lunchmöte inför varje KF (som är 1 gång/månad)

·         PI från ca 1700 på KF dagen

·         KF från 18:30 – 21 (i vanliga fall något sådant men kan variera mycket beroende på vad som ska tas upp)

·         Rapportera på varje sektionsmöte (som är 1 gång/LP)

Vad är roligast med att vara KF: Jag tycker att det roligaste med att vara KF ledamot har varit att få vara med och föra en talan när olika, för bl.a. kåren, viktiga saker har diskuterats. Samt att lära känna fler människor, framförallt inom datasektionen.

Vad behöver man för tidigare erfarenheter: Inga direkta erfarenheter behövs men man bör inte vara rädd för att säga vad man tycker och man bör ha ett intresse för det formella arbete som behöver göras för att en organisation som TKL ska fungera. I arbetet som KF kommer man antagligen att behöva sätta sig in i olika aspekter gällande kårens funktion som man annars inte hade kommit nära. Samt så anser jag att man inte ska ha något problem med att läsa och hålla koll på möteshandlingar som kan bli i storleksordningen en rejäl tidning.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Position: STV

STV ordförande

Namn: Simon berglund

Program: Teknisk design

Post i datastyret: STV ordförande

Favorit tetriskloss: T-gul

Typiska arbetsuppgifter: Fota på Datasektionens event och övergripande uppdrag som ledarmot i styrelsen

Tidsåtgång: Minst 2h varannan vecka (styrelsemöten) och så mycket man vill/orkar/kan utöver det.

Vad är roligast med din post: Att se resultatet av ens arbete

Vad är svårast med din post: Producera under en tidspress (man vill ju att ens material går ut så fort event har hänt)
Varför sökte du: Det är roligt och viktigt jobb som engagerar och aktiverar oss studenter

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Position: XP-el

XP-el ordförande

Namn: Henrik Tjäder

Program: Data

Post i datastyret: XP-el-ordförande

Favorit-tetriskloss: Line-piece

Typiska arbetsuppgifter: Hantera allting gällande XP-el

Tidsåtgång: Från minimum 3-4 timmar per vecka (öppet hus tisdagar tar majoriteten av tid) upp till hur mycket som helst, egna prioriteringar sätter gränserna. Allmän drift av föreningslokal etc

Vad är roligast: Gemenskapen, att kunna påverka och de goda kontakterna med resterande inom föreningslivet på universitetet.

Vad är svårast: Att prioritera studierna över allt spännande det finns att göra påXP-el. Möten kan ibland ta väl länge.

Varför sökte du: Då jag tidigt involverat mig i XP-el-styrelsen kom det naturligt attdärefter ta över ordföranderollen. Blev nominerad och godtog nomineringen.

Posted in Uncategorized | Leave a comment